2% pre TENNEZ CLUB, O.Z.

_

Vďaka Vám a Vašim príspevkom môžeme rozvíjať šport u detí.

Zlepšovať ich pohybové zručnosti a správnu tenisovú techniku.

Aj vďaka Vašim príspevkom môžeme usporadúvať turnaje a podporovať pohybové aktivity. Ďakujeme!

Budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť a ubezpečujeme Vás, že všetky získané prostriedky použijeme výhradne na zlepšenie tréningového procesu a chod tenisového klubu.

Ako darovať 2% z daní?

_

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (1%) zo svojich daní z príjmov organizáciám ako je aj naše občianske združenie TENNEZ CLUB, O.Z.. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľa, ide o prejavenie dôvery a uznania, a my sa budeme snažiť naďalej rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a nesklamať Vás. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Koho uviesť ako príjemcu

2% z daní?

_

Obchodné meno / Názov: TENNEZ CLUB, O.Z.

Sídlo: Ľudovíta Fullu 2095/5, 903 01 Senec

Forma: Občianske združenie

IČO: 54224209

Nižšie nájdete postupy
ako venovať 2% z Vašich daní, ak ste:

_

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Zamestnanci

15.2.2023 – do tohto termínu požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V časti VII. vyznačte, že žiadate o vystavenie potvrdenia na účely darovania 2% z daní. Na základe tejto žiadosti Vám bude vyhotovené potvrdenie o zaplatení dane.
30.04.2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane). Ak si chcete uplatniť zľavu z poplatkov za tréningy, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Keďže dostaneme údaje iba o Vašom mene a priezvisku, nie o poukázanej sume, prosím pripravte si aj kópiu vyhlásenia.

Fyzické osoby

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! Ak si chcete uplatniť zľavu z poplatkov za tréningy, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Keďže dostaneme údaje iba o Vašom mene a priezvisku, nie o poukázanej sume, prosím pripravte si aj kópiu vyhlásenia.

Právnické osoby

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedarovala v minulom roku 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak v tomto roku môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. Ak si chcete uplatniť zľavu z poplatkov za tréning, zaškrtnite v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Keďže dostaneme údaje iba o Vašom názve, sídle a právnej forme, nie o poukázanej sume, prosím pripravte si aj kópiu daňového priznania (príslušnej strany).